Đầu Tư Tiền Một Cách Thông Minh: Cổ Phiếu, Trái Phiếu và Bất Động Sản

Thứ Ba, 15/08/2023

Việc đầu tư tiền là một cách quan trọng để tạo ra nguồn thu nhập và tăng giá trị tài sản. Tuy nhiên, để đạt được sự thành công trong việc đầu tư, đòi hỏi hiểu rõ về các loại đầu tư khác nhau và xây dựng một chiến lược đầu tư bền vững cho tương lai.

I. Cổ Phiếu

Cổ phiếu là một loại đầu tư phổ biến trong thị trường tài chính. Khi mua cổ phiếu của một công ty, người đầu tư đang mua một phần sở hữu trong công ty đó. Giá trị của cổ phiếu có thể thay đổi hàng ngày dựa trên hiệu suất kinh doanh của công ty, tin tức thị trường và các yếu tố khác.

Hình minh họa - Cổ phiếu
Hình minh họa – Cổ phiếu

Đầu tư vào cổ phiếu có tiềm năng sinh lời cao, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn. Để đánh giá rủi ro, người đầu tư cần xem xét tình hình tài chính của công ty, lĩnh vực mà công ty hoạt động và các yếu tố thị trường toàn cầu.

Đặc Điểm Của Cổ Phiếu

 • Quyền sở hữu: Cổ phiếu biểu thị quyền sở hữu của cổ đông trong công ty. Số lượng cổ phiếu nắm giữ xác định tỷ lệ quyền sở hữu và ảnh hưởng đến quyết định trong việc điều hành công ty.
 • Lợi nhuận: Cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận cho cổ đông qua việc trả cổ tức hoặc tăng giá trị cổ phiếu. Lợi nhuận từ cổ phiếu thường được phản ánh thông qua sự tăng giảm giá trị cổ phiếu trên thị trường.
 • Tính linh hoạt: Cổ phiếu có thể mua bán trên thị trường chứng khoán, tạo ra tính thanh khoản cao. Người đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu dễ dàng để tham gia vào thị trường tài chính.

Phân Loại Cổ Phiếu

 • Cổ phiếu thường (Common Stock): Đây là loại cổ phiếu phổ biến nhất. Cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này có quyền tham gia bỏ phiếu trong việc quyết định quản trị công ty và chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh rủi ro hoặc phá sản, cổ phiếu thường sẽ được ưu tiên sau các nợ khác.
 • Cổ phiếu ưu tiên (Preferred Stock): Loại cổ phiếu này có ưu tiên về việc nhận cổ tức và tài sản trong trường hợp công ty phá sản. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên thường không có quyền tham gia bỏ phiếu trong việc quản trị công ty như cổ đông sở hữu cổ phiếu thường.
 • Cổ phiếu ưu đãi (Convertible Stock): Loại cổ phiếu này có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu thường sau một thời gian nhất định. Điều này cho phép cổ đông tận dụng cơ hội chuyển đổi khi giá cổ phiếu thường tăng.
 • Cổ phiếu có quyền (Rights Stock): Loại cổ phiếu này được cấp thêm cho cổ đông hiện hữu với mức giá ưu đãi khi công ty phát hành thêm cổ phiếu.

II. Trái Phiếu

Trái phiếu là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đại diện cho một hợp đồng vay mượn giữa người đầu tư (người cho vay) và một tổ chức hoặc chính phủ (người vay). Khi mua trái phiếu, người đầu tư thực ra đang cho vay tiền cho người vay và họ cam kết trả lại số tiền mượn cùng với lãi suất sau một khoảng thời gian nhất định.

Hình minh họa - Trái phiếu
Hình minh họa – Trái phiếu

Cách Hoạt Động của Trái Phiếu

 • Trái phiếu là một công cụ tài chính có tính bảo đảm, có nghĩa là người vay cam kết trả lại tiền mượn và lãi suất theo hẹn. Trái phiếu thường có thời hạn và ngày đáo hạn, sau đó người vay phải trả lại tiền cho người đầu tư.
 • Lãi suất của trái phiếu có thể được xác định trước hoặc có thể biến đổi dựa trên một chỉ số tài chính cụ thể. Người đầu tư nhận lãi suất như một phần của khoản đầu tư và trái phiếu có thể được mua bán trên thị trường thứ cấp tùy theo nhu cầu.

Loại Trái Phiếu

 • Trái phiếu Chính phủ: Được phát hành bởi chính phủ để huy động vốn. Trái phiếu chính phủ thường được coi là một trong những loại đầu tư an toàn và ổn định.
 • Trái phiếu doanh nghiệp: Được phát hành bởi các tổ chức hoặc doanh nghiệp tư nhân để huy động vốn. Trái phiếu doanh nghiệp có tính rủi ro cao hơn so với trái phiếu chính phủ nhưng thường có lãi suất cao hơn.
 • Trái phiếu Muni (Municipal Bonds): Là trái phiếu được phát hành bởi các địa phương hoặc chính quyền địa phương để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng.
 • Trái phiếu có khả năng điều chỉnh (Adjustable-Rate Bonds): Lãi suất trái phiếu này có thể điều chỉnh theo thời gian dựa trên một chỉ số thị trường như lãi suất cơ bản.

Lợi ích của trái phiếu

 • An Toàn: Trái phiếu thường được coi là một loại đầu tư an toàn vì cam kết trả lại tiền mượn và lãi suất theo hẹn.
 • Lợi nhuận đều đặn: Người đầu tư nhận lãi suất đều đặn từ trái phiếu trong suốt thời gian đầu tư.
 • Phân tán rủi ro: Đầu tư vào trái phiếu có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính và giảm thiểu rủi ro.

III. Bất Động Sản

Đầu tư vào bất động sản là việc mua, sở hữu hoặc quản lý các tài sản như căn nhà, đất đai, căn hộ, hoặc các dự án thương mại với mục tiêu tạo ra lợi nhuận. Đây là một hình thức đầu tư phổ biến và thường được coi là ổn định trong thị trường tài chính.

Hình minh họa - Bất động sản
Hình minh họa – Bất động sản

Cách hoạt động của đầu tư bất động sản

Khi đầu tư vào bất động sản, người đầu tư mua một tài sản với hy vọng tài sản đó sẽ tăng giá trị theo thời gian hoặc mang lại lợi nhuận từ thuê hoặc bán lại. Điều này yêu cầu người đầu tư nắm vững các yếu tố cơ bản của thị trường bất động sản, bao gồm vị trí, tình trạng xây dựng, tiềm năng tăng giá trị và nhu cầu thuê hoặc mua.

Có hai cách chính để đầu tư vào bất động sản

 • Đầu tư thuê: mua một tài sản như căn hộ hoặc nhà để cho thuê. Thu nhập từ việc thuê sẽ giúp người đầu tư trả nợ, duy trì và tạo ra lợi nhuận.
 • Đầu tư bán lại: mua một tài sản cho mục tiêu bán lại với giá cao hơn trong tương lai. Điều này đòi hỏi khả năng dự đoán về tăng giá trị của bất động sản trong thời gian tới.

Lợi ich của đầu tư bất động sản

 • Lợi nhuận từ thuê: Đầu tư thuê mang lại thu nhập đều đặn từ việc cho thuê tài sản, giúp bảo vệ khỏi biến động thị trường.
 • Tăng giá trị tài sản: Bất động sản có khả năng tăng giá trị theo thời gian, mang lại lợi nhuận từ việc bán lại.
 • Tích hợp danh mục đầu tư đa dạng: Đầu tư vào bất động sản giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính.
 • Kiểm Soát: Kiểm soát hoàn toàn về tài sản và quyết định làm thế nào để quản lý và tối ưu hóa giá trị.

Rủi ro và quản lý

Đầu tư vào bất động sản cũng có rủi ro, bao gồm biến động thị trường, sự suy giảm giá trị tài sản và khả năng không tìm được người thuê hoặc mua. Để giảm thiểu rủi ro, người đầu tư cần nắm vững kiến thức về thị trường, tài chính, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư và có một chiến lược quản lý tài sản bất động sản.

Xây Dựng Chiến Lược Đầu Tư Bền Vững

Để xây dựng một chiến lược đầu tư bền vững, người đầu tư cần xem xét mục tiêu tài chính của mình, khả năng chịu rủi ro và thời gian đầu tư. Diversification – việc phân tán đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau – là cách để giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, người đầu tư cũng cần liên tục theo dõi tình hình tài chính và thay đổi chiến lược khi cần thiết để đảm bảo r luôn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường.

Kết Luận

Hiểu rõ về các loại đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản là rất quan trọng trong việc đạt được sự thành công trong việc đầu tư. Để xây dựng một chiến lược đầu tư bền vững, người đầu tư cần phải đánh giá rủi ro, đảm bảo tích hợp phân tán đầu tư và luôn cập nhật theo dõi tình hình thị trường.

Về BTM Global Việt Nam 

BTM Global Việt Nam được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là đối tác chuyên triển khai các giải pháp Oracle NetSuite tại Việt Nam. Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, tích hợp và triển khai hệ thống Oracle NetSuite ERP & CRM cho doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây. Bên cạnh đó, chúng tôi còn mang đến các giải pháp Kho dữ liệu (Data Warehouse), các giải pháp Oracle & E-Commerce cho ngành bán lẻ từ chuỗi cửa hàng nhỏ lẻ đến những tập đoàn bán lẻ nổi tiếng trên thế giới.

» Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  www.btmglobal.com

» Cùng tìm hiểu thêm về Oracle NetSuite ERP tại đây.

Xem thêm tin mới

Khác

Cách để các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp tối đa hoá dòng tiền & giảm tổn thất”

Bất kỳ chuyên gia tài chính nào cũng biết rằng hàng tồn kho đại diện cho một trong những tài sản và các khoản đầu tư lớn của doanh nghiệp. Vấn đề là các giám đốc tài chính (CFOs) thường không có đủ công cụ để xem và giám sát mối quan hệ giữa hàng ... Read more
22/09/2023
BTM Global Vietnam x Bizzi tại sự kiện online "VÌ SAO CHỦ DOANH NGHIỆP THƯỜNG “RƠI TIỀN” MÀ KHÔNG HAY BIẾT?"

Sự kiện

99% chủ doanh nghiệp “rơi tiền” mà không hay biết?

Việc quản lý tài chính là một phần quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều chủ doanh nghiệp thường phải đối mặt với tình trạng tiền bạc thất thoát mà họ không hề hay biết. Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm ... Read more
21/09/2023

Câu chuyện thành công

Case Study: Đất Hợp Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng Với Oracle NetSuite CRM/ERP

1.Thông tin nhanh Quản lý quan hệ khách hàng Oracle NetSuite CRM Quản trị nguồn lực doanh nghiệp Oracle NetSuite ERP Quản lý bảo trì, bảo hành thiết bị đo đạc Oracle NetSuite WRM (Warranty and Repairs Management) Báo cáo quy đổi doanh thu Gói tài chính Việt hóa theo kế toán Việt Nam Đất ... Read more
19/09/2023
Chuyển đổi sang IFRS đang là xu hướng chung của nhiều Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Go live

Chuyển đổi từ VAS sang IFRS: Khởi động dự án Oracle NetSuite giai đoạn 2 giữa Kingspan và BTM Global

Doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp bảo vệ công trình và tòa nhà toàn cầu – Kingspan tiếp tục đặt niềm tin vào BTM Global nhằm triển khai giai đoạn 2 giải pháp Oracle NetSuite ERP cho văn phòng tại Việt Nam. Vừa qua (17/08/2023), Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam ... Read more
19/09/2023
Tối ưu hóa chi phí sản xuất trong ngành thực phẩm và đồ uống - 1920x1080

Sự kiện

Webinar | Tối ưu hóa chi phí sản xuất trong ngành thực phẩm và đồ uống

Các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống đang quan tâm cách để hoạt động kinh doanh trở nên hiệu quả và tối ưu hóa chi phí sản xuất thì không thể bỏ lỡ sự kiện này!  Hội thảo:“Tối ưu hóa chi phí sản xuất trong ngành thực phẩm và đồ uống” do ... Read more
15/09/2023
Hình minh hoạ - MRP có bao nhiêu bước

Oracle NetSuite

MRP – Chìa khóa tối ưu hóa sản xuất và quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp

Nắm bắt cơ hội và cân bằng cung cầu là một phần quan trọng trong quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp. Bài viết giới thiệu về MRP, một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất và quản lý tồn kho hiệu quả, đảm ... Read more
11/09/2023