CRM

Hướng dẫn 10 bước triển khai CRM

Oracle NetSuite

Hướng dẫn 10 bước triển khai CRM

Triển khai CRM (Customer Relationship Management) là một bước quan trọng giúp  các doanh nghiệp quản lý khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc triển khai CRM không phải là một quá trình đơn giản. Để đạt được hiệu quả, bạn cần thực hiện đúng các bước và sử ... Read more
19/04/2023