ESG

ESG là gì? Tầm quan trọng và ảnh hưởng của ESG trong quản lý doanh nghiệp Việt

Oracle NetSuite

ESG là gì? Tầm quan trọng và ảnh hưởng của ESG trong quản lý doanh nghiệp Việt

ESG là gì? Tầm quan trọng và ảnh hưởng của ESG trong quản lý doanh nghiệp Việt  ESG là cụm từ viết tắt bởi E-Environmental (Môi trường), S-Social (Xã hội) và G-Governance (Quản trị doanh nghiệp). ESG đang dần trở thành một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Như một ... Read more
26/05/2023