SuiteAnalytics

Giải pháp ERP cho ngành giáo dục cần quan tâm yếu tố nào

Oracle NetSuite

Giải pháp ERP cho ngành giáo dục cần quan tâm yếu tố nào?

Ngành giáo dục đang đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, đặc biệt là trong việc quản lý tài chính và vận hành bộ máy dạy và học. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các giải pháp ERP ngày càng trở nên phổ biến hơn trong ngành giáo dục. ... Read more
18/05/2023