Tư vấn giải pháp

BTM Global tư vấn giải pháp phù hợp với mục đích kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp với những chiến lược khác nhau.

Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp cần sẵn sàng thích ứng công nghệ mới để đảm bảo sự thành công đúng theo chiến lược đề ra. BTM Global tư vấn và hướng dẫn cụ thể trong thay đổi quy trình quản lý, nhằm mang lại tác động thực tế vào cải thiện năng suất lao động và thích nghi cùng hệ thống mới.

“BTM Global – Đối tác chuyên nghiệp, luôn thấu hiểu nhu cầu và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Doanh nghiệp.”

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn chiến lược và mục tiêu kinh doanh
Tư vấn ngân sách đầu tư công nghệ
Tư vấn kế hoạch triển khai
Tư vấn xây dựng yêu cầu về chức năng và quy trình
Tư vấn xây dựng yêu cầu về công nghệ
Tái đánh giá hệ thống công nghệ đang vận hành
BTM GLOBAL ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG

Chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp của bạn với Oracle NetSuite!

Trải Nghiệm Miễn Phí