Triển khai phần mềm

BTM Global chuyên triển khai các giải pháp phần mềm của Oracle và NetSuite ERP cho thị trường Mỹ và Việt Nam một cách sáng tạo bằng cách tận dụng các phương pháp hiệu quả và tối ưu hóa quy trình vận hành để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Khi triển khai một hệ thống phần mềm, chúng tôi luôn đặt lợi ích lâu dài của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn xem xét nhiều khía cạnh của dự án từ việc điều chỉnh chức năng sẵn có, phát triển chức năng mới cũng như tích hợp với các hệ thống hiện hành nhằm đáp ứng chính xác nhất với nhu cầu doanh nghiệp.

“BTM Global – Đối tác chuyên nghiệp, luôn thấu hiểu nhu cầu và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Doanh nghiệp.”

Dịch vụ của chúng tôi

Phân tích yêu cầu
Cấu hình hệ thống
Tích hợp hệ thống
Chuyển đổi dữ liệu
Kiểm thử phần mềm
Chuyển giao và bảo trì
BTM GLOBAL ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG

Quản trị vận hành và tài chính tối ưu cho doanh nghiệp của bạn với NetSuite!

Trải Nghiệm Miễn Phí