Truyền thông và xuất bản

“NetSuite hỗ trợ các Công ty Truyền thông và Xuất bản quản lý tất cả khách hàng — người đăng ký và nhà quảng cáo — trên một nền tảng thống nhất, tích hợp liền mạch việc bán hàng với các quy trình quản lý tài chính, kế toán và đơn đặt hàng tại văn phòng. NetSuite dành cho các công ty truyền thông dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất của một loạt các công ty truyền thông, bổ sung với phương pháp thực hiện dịch vụ chuyên nghiệp đã được chứng minh.

+ Thực hiện quản lý các chiến dịch bán hàng ngay trong hệ thống ERP và dễ dàng đo lường hiệu quả mang lại.

+ Quản lý cả hai khía cạnh bán hàng: đơn đặt hàng quảng cáo và đăng ký (subscriptions) từ độc giả.

+ Theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ quảng cáo từ lúc ký hợp đồng đến thực thi, tự động tạo hóa đơn tương ứng lịch biểu thanh toán.

+ Tích hợp với các giải pháp khác như DoubleClick, OpenAds và các máy chủ xác minh khác.”

Entravision ứng dụng Oracle NetSuite tại Việt Nam

Các tính năng nổi bật

Quy trình kinh doanh được tối ưu hóa nhờ tích hợp CRM và Tài chính kế toán. Đạt được lợi nhuận cao hơn với các dự báo tích hợp, chính xác hơn.

Quản lý subscription đăng ký nội dung và bán hàng thông qua giải pháp Thương mại điện tử của NetSuite — được tích hợp vào sổ cái chung của bạn với thanh toán thống nhất và định kỳ.

Quản lý hoa hồng bán hàng, tạo cấu trúc có thể kiểm toán để quản lý ưu đãi bán hàng phức tạp và dự báo chi phí bán hàng.

Theo dõi chặt chẽ hiệu suất Nội dung, cũng như khả năng sinh lời và hiệu suất của bộ phận. Xem các subscription trên các sản phẩm và quản lý chi phí, chia sẻ dự báo về doanh thu/chi phí và xác định cách đầu tư vào từng sản phẩm truyền thông để tối đa hóa doanh thu.

Lợi ích mang lại

 • Thực hiện quản lý các chiến dịch bán hàng ngay trong hệ thống ERP và dễ dàng đo lường hiệu quả mang lại.
 • Quản lý cả hai khía cạnh bán hàng: đơn đặt hàng quảng cáo và đăng ký (subscriptions) từ độc giả.
 • Theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ quảng cáo từ lúc ký hợp đồng đến thực thi, tự động tạo hóa đơn tương ứng lịch biểu thanh toán.
 • Tích hợp với các giải pháp khác như DoubleClick, OpenAds và các máy chủ xác minh khác.

Tại sao chọn
Oracle NetSuite

 • Giải pháp Cloud ERP tốt nhất trên thế giới
 • Được bản địa hóa phù hợp với Việt Nam
 • Hơn 32,0000 doanh nghiệp tin dùng
 • Cấu hình và chỉnh sửa dễ dàng
 • Nâng cấp miễn phí
 • Bảo mật cao
 • Hiệu quả bán hàng cải thiện rõ rệt
 • Triển khai nhanh, chi phí thấp
 • Quản lý hàng tồn kho chính xác và toàn diện
 • Hỗ trợ đa công ty, đa quốc gia, đa tiền tệ, đa ngôn ngữ
 • Trên 300 báo cáo xây dựng sẵn

Quản trị tối ưu và chuyển đổi doanh nghiệp của bạn với NetSuite

Trải Nghiệm Miễn Phí