Acumatica

Giải pháp khác

Oracle NetSuite và Acumatica: Hai nền tảng ERP đám mây hàng đầu và các so sánh chi tiết

1. ERP đám mây là gì? Hệ thống quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là phần mềm quản lý các quy trình lõi của một doanh nghiệp, bao gồm tài chính kế toán, bán hàng, tồn kho, mua hàng, sản xuất và dự án. Trong một hệ thống ERP theo mô hình ... Read more
04/08/2023