CFO

Ảnh minh hoạ - Tối ưu hàng tồn kho - Cách để doanh nghiệp đổi đa hoá dòng tiền và giảm tổn thất

Oracle NetSuite

Tối ưu hàng tồn kho: Cách để doanh nghiệp tối đa hoá dòng tiền & giảm tổn thất

Bài viết trình bày cách doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hàng tồn kho để tăng dòng tiền và giảm tổn thất. Bằng cách áp dụng dự báo cung cầu chính xác, sử dụng hệ thống quản lý kho hiện đại và thiết lập chu kỳ kiểm tra định kỳ, doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu suất, linh hoạt và lợi nhuận.
25/08/2023